CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

1.Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân:

Khi khách hàng cần liên hệ chúng tôi, tại mục liên hệ chúng tôi sẽ thu thập những thông tin cá nhân như sau:

 • Họ Tên
 • Số điện thoại
 • Email

Đây là các thông tin khách hàng cần phải cung cấp cho chúng tôi, để chúng tôi liên hệ lại khách hàng.

2.Phạm vi sử dụng thông tin:

 • Cung cấp và trao đổi thông tin sản phẩm khi nhận được yêu cầu từ khách hàng.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại website này.
 • Chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3.Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ khách hàng:

 • Công ty TNHH TONY’S TEAM
 • Giấy chứng nhận kinh doanh số: 0313850527 cấp ngày 08/06/2016 tại Sở KHĐT TPHCM
 • Địa chỉ: số 331/3 Trần Hưng Đạo, P Cô Giang, Quận 1, TPHCM
 • Hotline: 0982229922
 • Email: info.tonyteam@gmail.com

4.Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ trong thời gian 1 năm. Sau đó chúng tôi sẽ xoá thông tin khách hàng. Tất cả thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi. Trong trường hợp Quý Khách yêu cầu xoá thông tin khách hàng vui lòng email cho chúng tôi.

5.Phương tiện và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin khách hàng qua email liên hệ gửi về địa chỉ email của chúng tôi trên website này: info.tonyteam@gmail.com.

Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hoặc xóa thông tin của mình bằng cách email cho chúng tôi hoặc liên hệ số hotline.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của website này. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

6.Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên website này được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của công ty TNHH TONY’S TEAM. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Công ty TNHH TONY’S TEAM cam kết:

 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, Công ty TNHH TONY’S TEAM sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại khi thông tin cá nhân của khách hàng cung cấp cho chúng tôi không chính xác.