CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Quý khách có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin như sau:

Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH TONYS TEAM

Ngân hàng: ACB, chi nhánh Phan Đăng Lưu

Số tài khoản: 218765099